Ажлын байр:

Good Food Catering LLC

БИДЭНТЭЙ НЭГДЭХ ШАЛТГААН:

Бид танд тогтвортой ажлын байр болон ажилтанд тавих аюулгүй байдал, халамжийг мэргэжлийн төвшинд тавих болно.

Ажилчиддаа өсөн дэвших боломжийг үргэлж олгож сургалт танин мэдэхүйн арга хэмжээг үнэ төлбөргүй оруулдаг.

Тогтсон өдөрт цалинг цагт нь олгодог.

Хичээл зүтгэл гаргаж сэтгэлээ шингээн ажилласан ажилчдад цалин урамшууллыг өсгөх системтэй.

Нярав

Та доорх хэсэгт даран мэдээллээ илгээнэ үү!

Борлуулалтын ажилтан

Та доорх хэсэгт даран мэдээллээ илгээнэ үү!

Дамжлагын ажилтан

Та доорх хэсэгт даран мэдээллээ илгээнэ үү!